Quy định về lao động tại nước ngoài

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC CẦN THIẾT CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRƯỚC KHI ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 18/2007/QĐ-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC CẦN THIẾT CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRƯỚC…

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn thực hiện một số nội dung Quyết định số 71/2009/QĐ-TTg ngày 29 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án “Hỗ trợ các huyện nghèo đẩy mạnh xuất khẩu lao động góp phần giảm nghèo bền vững giai đoạn 2009-20

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI - BỘ TÀI CHÍNH Số: 31/2009/TTLT-BLĐTBXH-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2009 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn thực hiện một số nội…

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn chi tiết một số vấn đề về nội dung Hợp đồng bảo lãnh và việc thanh lý hợp đồng bảo lãnh cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI - BỘ TƯ PHÁP Số: 08/2007/TTLT-BLĐTBXH-BTP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2007 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn chi tiết một số vấn…

Quyết định số 144/2007/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ _______ Số: 144/2007/QĐ-TTg CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ______________________________________ Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước…

Quyết định số 71/2009/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Đề án Hỗ trợ các huyện nghèo đẩy mạnh xuất khẩu lao động dóp phần giảm nghèo bền vững giai đoạn 2009-2020

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ _____________ Số: 71/2009/QĐ-TTg CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc_____________ Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Đề án Hỗ trợ các huyện nghèo đẩy mạnh xuất khẩu lao động góp phần giảm…

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

CHÍNH PHỦ Số: 144/2007/NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2007 NGHỊ ĐỊNH Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc…

Nghị định số 126/2007/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

CHÍNH PHỦ _______ Số: 126/2007/NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _____________________________________ Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2007 NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người lao động Việt…

LUẬT Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

QUỐC HỘI Số: 72/2006/QH11 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2006 LUẬT Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng…

Nghị định số 136/2007/NĐ-CP của Chính phủ : Về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

CHÍNH PHỦ _______ Số: 136/2007/NĐ-CP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _____________________________ Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2007 NGHỊ ĐỊNH Về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam _______

THÔNG TƯ Hướng dẫn việc cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và cấp công hàm đề nghị cấp thị thực

BỘ NGOẠI GIAO Số: 02/2013/TT-BNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2013 THÔNG TƯ Hướng dẫn việc cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và…

Tư vấn miễn phí

 1. Gửi câu hỏi để được tư vấn miễn phí
 2. Nhập câu hỏi
  Nhap noi dung can hoi
 3.  
 1. Tên bạn(*)
 2. E-mail
  Invalid email address.
 3. Số điện thoại
 4. Giới tính
 5. Nghề nghiệp
 6. Capcha(*)
  Capcha
    RefreshInvalid Input
 7.   

Video clip

Góc nhìn

XEM THÊM

Ý kiến của bạn

XEM THÊM