Luật công đoàn

NGHỊ ĐINH Số: 43/2013/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 43/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2013   NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết thi hành Điều 10 của Luật Công đoàn về quyền, trách nhiệm của công đoàn…

Luật công đoàn năm 1957

LUẬT CÔNG ĐOÀN SỐ 108-SL/L10 NGÀY 5 THÁNG 11 NĂM 1957 CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ RA SẮC LỆNH: Nay ban bố luật Công đoàn đã được Quốc hội biểu quyết trong khoá họp thứ 7;…

Luật công đoàn năm 2012

LUẬT CÔNG ĐOÀN Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật Công đoàn.

Luật công đoàn năm 1990

LUẬT CÔNG ĐOÀN Để phát huy vai trò của công đoàn trong cách mạng xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền dân chủ và lợi ích của người lao động;Căn cứ vào các Điều 10, 32, 83, 86 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ…

Tư vấn miễn phí

 1. Gửi câu hỏi để được tư vấn miễn phí
 2. Nhập câu hỏi
  Nhap noi dung can hoi
 3.  
 1. Tên bạn(*)
 2. E-mail
  Invalid email address.
 3. Số điện thoại
 4. Giới tính
 5. Nghề nghiệp
 6. Capcha(*)
  Capcha
    RefreshInvalid Input
 7.