Luật phòng chống mua bán người

THÔNG TƯ Số: 35/2013/TT-BLĐTBXH

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ----------- Số: 35/2013/TT-BLĐTBXH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------------------------- Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2013   THÔNG TƯ Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số…

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Số: 134/2013/TTLT-BTC-BLĐTBXH

BỘ TÀI CHÍNH - BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------------------- Số: 134/2013/TTLT-BTC-BLĐTBXH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------------------- Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 2013   THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn nội dung,…

NGHỊ ĐỊNH Số: 09/2013/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 09/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2013 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG MUA BÁN NGƯỜI

Luật phòng chống mua bán người 2011

LUẬT PHÒNG, CHỐNG MUA BÁN NGƯỜI Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;Quốc hội ban hành Luật phòng, chống mua bán người.

Tư vấn miễn phí

 1. Gửi câu hỏi để được tư vấn miễn phí
 2. Nhập câu hỏi
  Nhap noi dung can hoi
 3.  
 1. Tên bạn(*)
 2. E-mail
  Invalid email address.
 3. Số điện thoại
 4. Giới tính
 5. Nghề nghiệp
 6. Capcha(*)
  Capcha
    RefreshInvalid Input
 7.