LDXN Luật lao động

Luật lao động

Bộ Luật lao động 2012

QUỐC HỘI -------- Luật số: 10/2012/QH13 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------------------------------   BỘ LUẬT LAO ĐỘNG           Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung…

LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 73 CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI SỐ 84/2007/QH11 NGÀY 02 THÁNG 4 NĂM 2007

LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 73 CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI SỐ 84/2007/QH11 NGÀY 02 THÁNG 4 NĂM 2007   Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số…

LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI KHOÁ XI, KỲ HỌP THỨ 10 SỐ 74/2006/QH11 NGÀY 29 THÁNG 11 NĂM 2006

LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI KHOÁ XI, KỲ HỌP THỨ 10 SỐ 74/2006/QH11 NGÀY 29 THÁNG 11 NĂM 2006               Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được…

LUẬT CỦA QUỐC HỘI SỐ 35/2002/QH10 NGÀY 02 THÁNG 4 NĂM 2002 VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG

LUẬT CỦA QUỐC HỘI SỐ 35/2002/QH10 NGÀY 02 THÁNG 4 NĂM 2002 VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG   Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị…

Bộ Luật lao động 1994

BỘLUẬTLAOĐỘNG CỦA NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   LỜI NÓI ĐẦU   Lao động là hoạt động quan trọng nhất của con người, tạo ra của cải vật chất và các giá trị tinh thần của xã hội. Lao động có năng suất, chất lượng và…

Nghị định 51/2013/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 51/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2013   NGHỊ ĐỊNH Quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên hội đồng thành viên hoặc…

Nghị định 50/2013/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 50/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2013   NGHỊ ĐỊNH Quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với  người lao động làm việc trong…

Nghị định 49/2013/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 49/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2013   NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương

Nghị định 46/2013/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 46/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2013   NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tranh chấp lao động

Nghị định 45/2013/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ Số: 45/2013/NĐ-CP   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2013                             NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết một số điều của bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ…

Tư vấn miễn phí

 1. Gửi câu hỏi để được tư vấn miễn phí
 2. Nhập câu hỏi
  Nhap noi dung can hoi
 1. Tên bạn(*)
 2. E-mail
  Invalid email address.
 3. Số điện thoại
 4. Giới tính
 5. Nghề nghiệp
 6. Capcha(*)
  Capcha
    RefreshInvalid Input

Những điều cần biết trước khi làm việc tại nước ngoài

Những điều người lao động cần lưu ý khi chuẩn bị về nước

CHUNG SỐNG - Câu chuyện về lao động di cư tại các nước thuộc tiểu vùng sông Mêkông

Video clip

Vấn đề ATVSLĐ tại khu vực ASEAN qua trường hợp vụ cháy nhà máy Kentex, Philippines

Tổng kết cuộc thi “Ảnh và cuộc sống của người lao động di cư”

Góc nhìn

XEM THÊM

Ý kiến của bạn

XEM THÊM