LDXN Văn bản pháp luật

Văn bản pháp luật

Nghị định 46/2013/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 46/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2013   NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tranh chấp lao động

Nghị định 45/2013/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ Số: 45/2013/NĐ-CP   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2013                             NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết một số điều của bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ…

Nghị định 44/2013/NĐ-CP

 CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 44/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2013   NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết thi hành một số điều của  Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động

Nghị định 43/2013/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 43/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2013   NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết thi hành Điều 10 của Luật Công đoàn về quyền, trách nhiệm của công đoàn…

NGHI ĐỊNH Số: 08/2009/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 08/2009/NĐ-CP   Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2009   NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phòng, chống bạo lực…

Luật phòng chống bạo lực gia đình 2007

LUẬT PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH CỦA QUỐC HỘI KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 2, SỐ 02/2007/QH12 NGÀY 21 THÁNG 11 NĂM 2007 Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị…

THÔNG TƯ Số: 35/2013/TT-BLĐTBXH

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ----------- Số: 35/2013/TT-BLĐTBXH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------------------------- Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2013   THÔNG TƯ Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số…

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Số: 134/2013/TTLT-BTC-BLĐTBXH

BỘ TÀI CHÍNH - BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------------------- Số: 134/2013/TTLT-BTC-BLĐTBXH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------------------- Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 2013   THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn nội dung,…

NGHỊ ĐỊNH Số: 09/2013/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 09/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2013 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG MUA BÁN NGƯỜI

Luật phòng chống mua bán người 2011

LUẬT PHÒNG, CHỐNG MUA BÁN NGƯỜI Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;Quốc hội ban hành Luật phòng, chống mua bán người.

Tư vấn miễn phí

 1. Gửi câu hỏi để được tư vấn miễn phí
 2. Nhập câu hỏi
  Nhap noi dung can hoi
 1. Tên bạn(*)
 2. E-mail
  Invalid email address.
 3. Số điện thoại
 4. Giới tính
 5. Nghề nghiệp
 6. Capcha(*)
  Capcha
    RefreshInvalid Input

Những điều cần biết trước khi làm việc tại nước ngoài

Những điều người lao động cần lưu ý khi chuẩn bị về nước

CHUNG SỐNG - Câu chuyện về lao động di cư tại các nước thuộc tiểu vùng sông Mêkông

Video clip

Vấn đề ATVSLĐ tại khu vực ASEAN qua trường hợp vụ cháy nhà máy Kentex, Philippines

Tổng kết cuộc thi “Ảnh và cuộc sống của người lao động di cư”

Góc nhìn

XEM THÊM

Ý kiến của bạn

XEM THÊM