LDXN Văn bản pháp luật

Văn bản pháp luật

Luật cư trú

LUẬT CƯ TRÚCỦA QUỐC HỘI KHÓA XI, KỲ HỌP THỨ 10SỐ 81/2006/QH11 NGÀY 29 THÁNG 11 NĂM 2006 Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm…

Luật sửa đổi, bố sung một số điều của luật cư trú

LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CƯ TRÚ Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một…

Luật cư trú

Luật dân sự    http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=18128 Luật cư trú    http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=14834http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=22313 Nghị định 156/2010ND-CP    http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=25248 Nghị định 107/2007/NDCP    http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=13926 Thông tư 52/2010/TT-BCA    http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=25950 Luật 81/2006/QH11- Cư trú    http://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=14834

Luật Bảo hiểm y tế

Những điểm mới nổi bật của Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi năm 2014* Mở rộng đối tượng tham gia:Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế mở rộng một cách đáng kể nhằm thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho người dân, cụ thể:- Bổ sung…

Tư vấn miễn phí

 1. Gửi câu hỏi để được tư vấn miễn phí
 2. Nhập câu hỏi
  Nhap noi dung can hoi
 1. Tên bạn(*)
 2. E-mail
  Invalid email address.
 3. Số điện thoại
 4. Giới tính
 5. Nghề nghiệp
 6. Capcha(*)
  Capcha
    RefreshInvalid Input

Những điều cần biết trước khi làm việc tại nước ngoài

Những điều người lao động cần lưu ý khi chuẩn bị về nước

CHUNG SỐNG - Câu chuyện về lao động di cư tại các nước thuộc tiểu vùng sông Mêkông

Video clip

Vấn đề ATVSLĐ tại khu vực ASEAN qua trường hợp vụ cháy nhà máy Kentex, Philippines

Tổng kết cuộc thi “Ảnh và cuộc sống của người lao động di cư”

Góc nhìn

XEM THÊM

Ý kiến của bạn

XEM THÊM