LDXN Tiền lương

Tiền lương

Đề nghị cho biết cơ cấu tổ chức của Hội đồng tiền lương quốc gia?

Đề nghị cho biết cơ cấu tổ chức của Hội đồng tiền lương quốc gia? Trả lời: Điều 5 Nghị định số 49/2013/NĐ-CP quy định về cơ cấu tổ chức của Hội đồng tiền lương quốc gia như sau: 1. Hội đồng tiền lương quốc gia có 15 thành viên,…

Theo quy định của nhà nước thời hạn áp dụng việc nâng bậc lương của công nhân viên là bao lâu?

Theo quy định của nhà nước thời hạn áp dụng việc nâng bậc lương của công nhân viên là bao lâu? Trả lời: Về nâng ngạch, nâng bậc lương đối với viên chức được quy định tại Điều 27 Nghị định số 116/2003, theo đó viên chức muốn thi nâng…

Chính phủ đã ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương, trong đó có quy định về Hội đồng tiền lương quốc gia. Đề nghị cho biết chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng tiền lương quốc gia được quy định như thế nà

Chính phủ đã ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương, trong đó có quy định về Hội đồng tiền lương quốc gia. Đề nghị cho biết chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng tiền lương quốc…

Cách tính lương theo sản phẩm hoặc doanh số áp dụng cho Doanh nghiệp tư nhân như thế nào, người lao động có được hưởng lương cơ bản khi DN áp dụng lương sản phẩm hay không ? Mức lương tối thiểu Nhà nước quy định là áp dụng cho tất cả đối tượng người lao đ

Cách tính lương theo sản phẩm hoặc doanh số áp dụng cho Doanh nghiệp tư nhân như thế nào, người lao động có được hưởng lương cơ bản khi DN áp dụng lương sản phẩm hay không ? Mức lương tối thiểu Nhà nước quy định là áp dụng cho…

Nguyên tắc xây dựng thang lương, bảng lương được pháp luật lao động quy định như thế nào?

Nguyên tắc xây dựng thang lương, bảng lương được pháp luật lao động quy định như thế nào? Trả lời: Điều 7 Nghị định số 49/2013/NĐ-CP quy định về nguyên tắc xây dựng thang lương, bảng lương như sau:

Cách tính lương và các năm được nghỉ phép của người lao động, bậc 1, bậc 2, bậc 3… Mỗi năm được nghỉ bao nhiêu ngày phép.

Cách tính lương và các năm được nghỉ phép của người lao động, bậc 1, bậc 2, bậc 3… Mỗi năm được nghỉ bao nhiêu ngày phép. Trả lời: 1. Về tính lương: Quy định cụ thể tại mỗi công ty. 2. Về ngày nghỉ phép: được quy định tại…

Tư vấn miễn phí

 1. Gửi câu hỏi để được tư vấn miễn phí
 2. Nhập câu hỏi
  Nhap noi dung can hoi
 1. Tên bạn(*)
 2. E-mail
  Invalid email address.
 3. Số điện thoại
 4. Giới tính
 5. Nghề nghiệp
 6. Capcha(*)
  Capcha
    RefreshInvalid Input

Những điều người lao động cần lưu ý khi chuẩn bị về nước

CHUNG SỐNG - Câu chuyện về lao động di cư tại các nước thuộc tiểu vùng sông Mêkông

Video clip

Vấn đề ATVSLĐ tại khu vực ASEAN qua trường hợp vụ cháy nhà máy Kentex, Philippines

Tổng kết cuộc thi “Ảnh và cuộc sống của người lao động di cư”

Góc nhìn

XEM THÊM

Ý kiến của bạn

XEM THÊM