LDXN Khiếu nại, khiếu kiện về hợp đồng

Khiếu nại, khiếu kiện về hợp đồng

Khi tham gia giải quyết tranh chấp lao động, hòa giải viên lao động có được hưởng tiền bồi dưỡng không? Hòa giải viên lao động được hưởng những chế độ gì?

Khi tham gia giải quyết tranh chấp lao động, hòa giải viên lao động có được hưởng tiền bồi dưỡng không? Hòa giải viên lao động được hưởng những chế độ gì? Trả lời: Theo quy định tại Khoản 1 Điều 7 Nghị định số 46/2013/NĐ-CP, những ngày được cử…

Hòa giải viên lao động bị miễn nhiệm trong trường hợp nào? Ai có thẩm quyền ra quyết định miễn nhiệm hòa giải viên lao động?

Hòa giải viên lao động bị miễn nhiệm trong trường hợp nào? Ai có thẩm quyền ra quyết định miễn nhiệm hòa giải viên lao động? Trả lời: Hòa giải viên lao động miễn nhiệm khi thuộc một trong các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 6 Nghị…

Xin hỏi, nhiệm kỳ của hòa giải viên lao động là mấy năm? Nếu hết nhiệm kỳ mà hòa giải viên lao động muốn tiếp tục làm hòa giải viên lao động thì có được chấp thuận không? Thủ tục như thế nào?

Xin hỏi, nhiệm kỳ của hòa giải viên lao động là mấy năm? Nếu hết nhiệm kỳ mà hòa giải viên lao động muốn tiếp tục làm hòa giải viên lao động thì có được chấp thuận không? Thủ tục như thế nào? Trả lời: Nhiệm kỳ của hòa giải…

Bộ luật lao động có quy định về hòa giải viên lao động. Xin hỏi hòa giải viên lao động có nhiệm vụ gì? Người làm hòa giải viên lao động phải đáp ứng những tiêu chuẩn gì?

Bộ luật lao động có quy định về hòa giải viên lao động. Xin hỏi hòa giải viên lao động có nhiệm vụ gì? Người làm hòa giải viên lao động phải đáp ứng những tiêu chuẩn gì? Trả lời: Hòa giải viên lao động là người được Chủ tịch Ủy…

Tư vấn miễn phí

 1. Gửi câu hỏi để được tư vấn miễn phí
 2. Nhập câu hỏi
  Nhap noi dung can hoi
 1. Tên bạn(*)
 2. E-mail
  Invalid email address.
 3. Số điện thoại
 4. Giới tính
 5. Nghề nghiệp
 6. Capcha(*)
  Capcha
    RefreshInvalid Input

Những điều người lao động cần lưu ý khi chuẩn bị về nước

CHUNG SỐNG - Câu chuyện về lao động di cư tại các nước thuộc tiểu vùng sông Mêkông

Video clip

Vấn đề ATVSLĐ tại khu vực ASEAN qua trường hợp vụ cháy nhà máy Kentex, Philippines

Tổng kết cuộc thi “Ảnh và cuộc sống của người lao động di cư”

Góc nhìn

XEM THÊM

Ý kiến của bạn

XEM THÊM